Ympäristökoulutuspalvelu verkossa - ISS Palvelut Oy | WWF Parhaat Green Office käytännöt

Ympäristökoulutuspalvelu verkossa - ISS Palvelut Oy

Ympäristökoulutusmoduli verkossa

 

ISS Palvelut Oy: pääkonttori sai Green Office -merkin käyttöoikeuden  maaliskuussa 2012. Ympäristönäkökohdat ovat aina olleet tärkeä osa ISS:n ja sen palvelutarjontaa.

Koska ISS on merkittävä kiinteistöpalveluyritys, sillä on vaikutusta sekä omiin että sen asiakkaiden ympäristövaikutuksiin. ISS:n asiantuntijat työskentelevät muun muassa vähentääkseen energiankulutusta ja lisätäkseen tilojen elinkaarta muiden toimenpiteidensä ohessa.

Lisätäkseen tietoisuutta ympäristövaikutuksista ISS on ottanut käyttöön online ympäristökoulutuspalvelun. Se on osa ISS:n perehdytystä kaikille työntekijöille ja sisältää yksityiskohtaista tietoa kunkin palvelun ympäristönäkökohdista. Osa palvelusta keskittyy yhteisiin ympäristökysymyksiin, joihin jokainen voi vaikuttaa. Se on saatavilla ISS:n asiakkaille, ja he voivat käyttää sitä omassa ympäristötyössään. Sitä on käytetty varsinkin niissä ISS:n  asiakasorganisaatioissa, jotka ovat myös osa Green Office-verkostoa.

Palvelu on saatavilla ISS verkkosivustolla.

- Hanna Ruohonen / Tuotepäällikkö – Energia-ja ekotehokkuuspalvelut
ISS Palvelut Oy