Yli 4 miljoonan kWh:n sähkönsäästö - Yle | WWF Parhaat Green Office käytännöt

Yli 4 miljoonan kWh:n sähkönsäästö - Yle

Sähkönkulutuksen vähentäminen eri keinoilla yli 4 miljoonaa kWh

 

Yleisradio sai ensimmäisenä isona mediatalona Green Office-merkin lokakuussa 2009. Ympäristöasiat ovat monipuolisesti esillä Ylen sisällöissä, mutta ekologisiin valintoihin kiinnitetään huomiota myös ohjelmatyön taustalla.  Ylessä on vähennetty matkustusta, tehostettu toimistotarvikkeiden, kalusteiden ja laitteiden kierrätystä, pienennetty paperinkulutusta ja hankittu aiempaa vähäpäästöisempiä ajoneuvoja. Energiantehokkuus on tärkeä ohjenuora niin kiinteistöjen hoidossa kuin laitehankinnoissa. Green Office nivoutuu hyvin osaksi Yleisradion ympäristötavoitteita ja kannustaa arjen ekotekoihin jokapäiväisessä toiminnassa. Pienilläkin toimintatavan muutoksilla voi saada yllättävän suuria aikaan. 
 

Energiankulutus – sammutusta, säätöä ja säästöä

Ylen omistamien kiinteistöjen sähkönkulutus on pienentynyt vuosina 2009-2013 yli neljä miljoonaa kilowattituntia. Säästö vastaa lähes 250 sähkölämmitteisen 120 m2 omakotitalon vuosikulutusta (oletuksena 18 000 kWh/a). Tulevaisuudessa energiatehokkuus paranee, kun toimitilojen tilankäyttöä tehostetaan ja toimistotilan määrää vähennetään asteittain 40 % vuoteen 2017 mennessä.
Myös henkilöstöä kannustetaan energiansäästöön omissa työpisteissään, kuten sammuttamaan tietokoneet ja valot työpäivän päätteeksi. 

Esimerkkejä:
• Pasilan it-konesalin sähkönkulutus on tehostunut palvelinten virtualisoinnilla.
• Pasilan Yle-keskus kuuluu ympäristöystävällisen kaukojäähdytyksen piiriin. Kaukojäähdytyksellä on korvattu paljon energiaa ja vettä kuluttavia vanhoja kompressorijäähdytyskoneita. Myös Turussa toimipisteessä käytetään kaukojäähdytystä.
• Uusissa laitehankinnoissa suositaan energiatehokkaita vaihtoehtoja, kuten kannettavia tietokoneita.
• Ylen isojen tv-studioiden remontin yhteydessä myös studioiden valaistus uusitaan. Studio 1 tulee olemaan Ylen ensimmäinen ison mittakaavan led-valaistu studio. Ylen ensimmäinen kokonaan led-valaistu studio on Puoli Seitsemällä, jossa ledit ovat olleet käytössä jo pari vuotta. Uutisstudioissa ledejä käytetään yhdessä perinteisten valojen kanssa.

- Kirsi Brück / kehityspäällikkö, Strategia
Yle