Vähemmän jätettä, hyvä kiertoon - Yle | WWF Parhaat Green Office käytännöt

Vähemmän jätettä, hyvä kiertoon - Yle

Jätehuollon tehostus ja kierrätyksen lisäys

 

Yleisradio sai ensimmäisenä isona mediatalona Green Office-merkin lokakuussa 2009. Ympäristöasiat ovat monipuolisesti esillä Ylen sisällöissä, mutta ekologisiin valintoihin kiinnitetään huomiota myös ohjelmatyön taustalla.  Ylessä on vähennetty matkustusta, tehostettu toimistotarvikkeiden, kalusteiden ja laitteiden kierrätystä, pienennetty paperinkulutusta ja hankittu aiempaa vähäpäästöisempiä ajoneuvoja. Energiantehokkuus on tärkeä ohjenuora niin kiinteistöjen hoidossa kuin laitehankinnoissa. Green Office nivoutuu hyvin osaksi Yleisradion ympäristötavoitteita ja kannustaa arjen ekotekoihin jokapäiväisessä toiminnassa. Pienilläkin toimintatavan muutoksilla voi saada yllättävän suuria aikaan. 

Vähemmän jätettä – hyvä kiertoon

Ylessä jätehuoltoa on tehostettu ja kierrätystä lisätty. Tarkoituksena on saada mahdollisimman suuri osa käytetyistä elektroniikkalaitteista, toimistotarvikkeista ja erilaisista materiaaleista hyötykäyttöön ja pienentää näin kaatopaikkajätteen määrää. Henkilöstölle on järjestetty vuosittain myös kierrätystempauksia. Toimistotarvikkeiden kierrätyspisteitä löytyy niin Pasilasta kuin aluetoimituksista. Tavoitteena on, että vuonna 2016 Pasilan Yle-keskuksessa sekajätteen eli kaatopaikkajätteen osuus on alle 10 % kokonaisjätemäärästä.

- Kirsi Brück / kehityspäällikkö, Strategia
Green Office -koordinaattori
Yle