Toimistopyörät ja hybridiautot - Yle

Toimistopolkupyörät ja hybridiautot, vähemmän päästöjä liikkumisesta

 

Yleisradio sai ensimmäisenä isona mediatalona Green Office-merkin lokakuussa 2009. Ympäristöasiat ovat monipuolisesti esillä Ylen sisällöissä, mutta ekologisiin valintoihin kiinnitetään huomiota myös ohjelmatyön taustalla.  Ylessä on vähennetty matkustusta, tehostettu toimistotarvikkeiden, kalusteiden ja laitteiden kierrätystä, pienennetty paperinkulutusta ja hankittu aiempaa vähäpäästöisempiä ajoneuvoja. Energiantehokkuus on tärkeä ohjenuora niin kiinteistöjen hoidossa kuin laitehankinnoissa. Green Office nivoutuu hyvin osaksi Yleisradion ympäristötavoitteita ja kannustaa arjen ekotekoihin jokapäiväisessä toiminnassa. Pienilläkin toimintatavan muutoksilla voi saada yllättävän suuria aikaan. 
 

Valintoja liikenteessä

Liikenteen päästöjä vähentääkseen Yle huomioi ympäristökriteerit ajoneuvohankinnoissaan ja matkustuspolitiikassaan.  Ylellä oli vuoden 2012 lopussa käytössään 24 hybridiautoa. Niiden osuus yhtiön autokannasta nousi 8,4 prosenttiin.  Työntekijöiden käytössä on myös 20 polkupyörää, joista kuusi Pasilassa ja loput aluetoimituksissa. Yle kannustaa työntekijöitään käyttämään myös joukkoliikennettä ja kimppakyytejä silloin, kun se ohjelmatyön puitteissa on mahdollista. Etäneuvottelu on vaihtoehto lentämiselle ja etätyötäkin tekee jo runsaat 300 yleläistä. Joustavan ja liikkuvan työn mahdollisuuksia kehitetään jatkuvasti.
 

- Kirsi Brück / Kehityspäällikkö, Strategia
Green Office -koordinaattori
Yle