Perehdytysohjeistus - Gullstén-Inkinen Oy

Green Office -perehdytysohjeistus
 

Ohjeistus on laadittu ensisijaisesti uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Asioiden valmiiksi pureskeltu muoto antaa uusille työntekijöille kuvan siitä, että tämän asian kanssa ollaan tosissaan, että kyse on kokonaisvaltaisesta toimintaa ohjaavasta asiasta. Ohjeistosta löytyvät myös käytännönohjeet mm. matkustusraportin täyttämiseen, sekä tulostinasetusten muuttamiseen. Ohjeistus toimii myös GO–vastaavan oppaana, johon voi palata aina tarvittaessa ja josta asiat löytyvät helposti yhdestä dokumentista. Erityisen hyödyllinen se on uutta GO–vastaavaa perehdyttäessä.

Olemme pieni toimisto ja Green Office -toimintatavat ovat osa kaikkien työntekijöiden jokapäiväistä toimintaa, meillä ei ole erikseen henkilökuntaa hoitamassa kierrätyksestä tms. Työntekijöille aukenee Green Office-ohjeistuksen kautta myös yksi yrityksemme suunnittelun pääperiaatteista; kestävän kehityksen mukainen suunnittelu. Toteutamme kestävän kehityksen periaatetta kaikessa suunnittelussa.

”Käytännössä ohjeistus on auttanut minua ja muita näkemään Green Officeen kuulumisen osana isompaa kokonaisuutta. Pienistä päivittäisistä tehtävistä koostuu pitkällä tähtäimellä suuria säästöjä. Kyse on hyvin yksinkertaisista asioista, kuten tulostaminen kaksipuoleisena. Monet toimenpiteet ovat aivan päivänselviä, mutta silti ne on hyvä olla kirjattuna ylös.” sanoo Mia Arhio, Gullstén-Inkinen GO-vastaava.

Hän jatkaa toteamalla, että ”kun työntekijöillä ovat toimenpiteet ja niiden vaikutukset kristallinkirkkaina mielessä, sitoutuvat he paremmin noudattamaan ohjeistoa, tätä kautta saadaan parempia tuloksia aikaan. Olemme tiputtaneet huomattavasti esim. tulostepaperin määrää. Työntekijät myös pitävät leikkimielisesti silmällä kollegoiden käytöstä.”

Ohjeisto ja Green Office -yhteisössä toimiminen innostaa toivottavasti työntekijöitämme tekemään ympäristöystävällisiä valintoja myös työajan ulkopuolella. Keskustelu ruuan eettisyydestä ja alkuperästä on ainakin selvästi kasvanut lounastauoilla.

- Mia Arhio / Gullstén-Inkinen GO-vastaava
Gullstén-Inkinen Oy