Monitilaympäristö - Deloitte | WWF Parhaat Green Office käytännöt

Monitilaympäristö - Deloitte

Monitilaympäristö ja tehokas tilankäyttö

 

Rakennettu ympäristömme kuluttaa yli 30 prosenttia koko maapallon energiasta, ja organisaatioiden toiminnassa kiinteistöt ja tilat ovat toiseksi suurin kustannuserä heti henkilöstökustannusten jälkeen. Kuitenkin 60 prosenttia organisaatioiden kaikista käytettävissä olevista työpisteistä arvioidaan olevan tyhjillään minä tahansa ajanhetkenä työmatkailun, tiimityöskentelyn sekä etätyöskentelyn ja sitä tukevan paikkariippumattoman infrastruktuurin johdosta.

Tehtyään edellä mainitut huomiot, Deloitte lähti uudistamaan työympäristöään ja toimitilojaan tukeakseen uutta toimintamalliaan ja asiantuntijoidensa työskentelyä uuden toimintamallin mukaisesti, sekä tehostaakseen omaa tilankäyttöään ja vähentääkseen toimintansa hiilijalanjälkeä. Tavoitteena oli luoda toiminnallisemmat tilat, ottaa käyttöön Deloitten asiantuntijoiden työtä paremmin tukevaa teknologiaa sekä tehdä koko organisaatiosta mobiilimpi ja joustavampi.

Deloitte valmisteli muutosta määrittämällä toimitilojensa käyttöasteet ja haarukoimalla työympäristön ja toimitilojen kehittämistyön mahdollistamaa kustannussäästöpotentiaalia. Deloitte analysoi tarkkaan uuden teknologian käyttöönottomahdollisuuksia sekä deloittelaisten työskentelykulttuurin ja toimintakäytäntöjen ominaispiirteitä ja eroavaisuuksia eri yksiköiden välillä. Analyysi muodostettiin muun muassa henkilöstökyselyiden, haastatteluiden sekä työpajojen avulla kerätyn informaation perusteella. Selvityksen perusteella tunnistettiin deloittelaisten työympäristöön ja toimitiloihin liittyvät tarpeet nykytilassa sekä tavoitetilassa, haasteet uusien toimintakäytäntöjen käyttöönotossa sekä taloudelliset perusteet muutoksen toteuttamiseksi.

Deloitte asetti kunnianhimoiset tavoitteet toimitilojen, teknologian sekä toimintakulttuurin ja –käytänteiden kehittämiseksi, ja investoi toimitilojen muutostöihin sekä uusiin työkaluihin mahdollistaakseen toiminnallisemman, ympäristöä vähemmän kuormittavan ja tilankäytöltään tehokkaamman työympäristön.

Lähtötilanteessa 62 prosenttia Deloitten toimitilojen työpisteistä oli vapaana minä tahansa ajanhetkenä. Työympäristö- ja toimitilamuutoksen myötä Deloitte pystyi vähentämään toimitilakustannuksiaan 36 prosentilla, ja investoimaan joustavampiin ja kestävämpiin työnteon tapoihin. Muutos mahdollisti 40 prosentin laskun Deloitten hiilijalanjäljessä pienentyneen toimitilakannan sekä uudistetun etätyöpolitiikan ja etätyötä tukevien työkalujen ansiosta. Uudistettu työympäristö tukee Deloitten uutta toimintamallia, jonka ytimessä on deloittelaisten välinen yhteistyö ja vuorovaikutus yli yksikkörajojen.

- Jenni Männistö / Konsultti, GO-tiimiläinen
Deloitte