Lentomatkustuksen vähentäminen ja päästökompensointi - Veikkaus Oy | WWF Parhaat Green Office käytännöt

Lentomatkustuksen vähentäminen ja päästökompensointi - Veikkaus Oy

Lentomatkustuksen vähentäminen ja päästöjen kompensointi

 

Veikkaus aloitti työasioissa tehtyjen lentomatkojen päästöjen kompensoinnin vuoden 2013 alussa. Tämä toimenpide on osa työmatkustuksen ympäristövaikutusten pienentämistä, joka on osaltaan edistänyt ympäristötavoitteemme saavuttamista.

Lentomatkustusta on pyritty ensinnäkin vähentämään viime vuosien aikana niiltä osin, kun se on ollut liiketoiminnan kannalta järkevää. On selvää, että aivan kokonaan emme voi lentomatkustusta lopettaa. Osa lentomatkoista on kuitenkin voitu korvata joko muilla matkustustavoilla tai esimerkiksi etäneuvotteluilla. Myös organisaation muutoksilla on ollut omat vaikutuksensa matkustamisen määrään. Vuodesta 2011 vuoteen 2012 mennessä ulkomaan lentomatkustusta vähennettiin 1% ja kotimaan lentomatkoja 20%. Vuoden 2013 ensimmäisen puolikkaan ajalta toteutuneet lentokilometrit olivatkin jo puolittuneet vuoteen 2011 verrattuna.

Lentomatkustuksen päästöistä saamme matkatoimistoltamme raportin puolivuosittain ja sen perusteella maksamme kompensointimaksut kotimaisen Nordic Offsetin kautta. Kompensointimaksuillamme tuetaan WWF:n hyväksymää Gold Standard –sertifioitua Zangbein tuulivoimahanketta Kiinassa. Hankkeen avulla tuotetaan nollapäästöistä uusiutuvaa energiaa ja tuetaan samalla paikallista infrastruktuuria kestävällä tavalla.

Kompensointimaksut jyvitämme eri yksiköihin aina kunkin yksikön toteutuneen matkustuksen perusteella. Näin haluamme varmistaa sen, että kompensoinnin kustannukset jakautuvat sinne, missä päästötkin on tuotettu.
 

- Eeva Rissanen / CSR Specialist
Veikkaus Oy