Kierrätyskorneri - YTHS | WWF Parhaat Green Office käytännöt

Kierrätyskorneri - YTHS

Kierrätyskornerilla hyvä kiertoon

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä (YTHS) Green Office työn johdosta olemme sitoutuneet oman ympäristöohjelman noudattamiseen, jonka arvoperustana ovat ekologisesti kestävämpi työ- ja opiskeluympäristö. Konkreettisesti Green Office – työ on vaikuttanut mm. työpaikkamme ja – yhteisömme kierrätys- ja lajittelukäytäntöihin, sähkönkulutuksen tarkoitukselliseen vähentämiseen, kestävämpien työmatkaliikennevaihtoehtojen käyttöönottamiseen sekä yleiseen entistä ekohenkisemmän työilmapiirin luomiseen.

Kierrätyskorneri

Ekohanke työyhteisössämme lanseerattiin syksyllä 2013 ja tarkoituksena on kierrättää hyväkuntoisia, toimivia tavaroita 2 kk:n ajan.  Olemme perustaneet työpaikallemme ns. ”Kierrätyskornerin”.

Toimipisteen aulassa on kierrätyspiste, minne työntekijät ovat tuoneet hyvälaatuista kierrätettävää tavaraa. Tarkoituksena on ollut, että opiskelijat saavat tietoa tekemästämme ympäristötyössä, olemmehan omalta osalta edistämässä koko kampusalueen kattavaa kestävän kehityksen työtä.  Opiskelijat saavat näin ollen meillä asioidessaan halutessaan tutustua Kierrätyskornerin tarjontaan ja viedä mennessään toimipisteestä tarpeelliseksi katsomaansa tavaraa koteihinsa. Näin olemme saavuttaneet tavoitteen ottaa opiskelijat, eli meidän oman asiakasryhmämme osaksi meidän ekotyötämme ja he puolestaan vievät vihreää sanomaa eteenpäin koko kampusalueelle. Olemme lisäksi olleet yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa, jolla on myös oma kierrätyspisteensä kampusalueella ja he tulevat tarvittaessa hakemaan meiltä omaan kierrätyspisteeseensä mahdolliset isommat kierrätettävät tavarat, kodinkoneet yms. tempauksen loppupuolella.

Tarkoituksena on jatkaa samankaltaista kierrätystoimintaa luultavasti ainakin syyslukukausittain, kun uudet opiskelijat valtaavat kampuksen ja tarvitsevat mahdollisesti uusiin koteihin täydennystä.
 

- Sari Krappe / Viestintäpäällikkö, Green Office -koordinaattori
YTHS