Kaukojäähdytyksellä päästöt alas - Ilmarinen | WWF Parhaat Green Office käytännöt

Kaukojäähdytyksellä päästöt alas - Ilmarinen

Kaukojäähdytyksellä päästöjä vastaan

 

Ilmarinen on vähentänyt kiinteistöjensä aiheuttamaa hiilijalanjälkeä ottamalla käyttöön kaukojäähdytyksen useassa omistamassaan kiinteistössä.  Siirtyminen kaukojäähdytyksen käyttöön tähtää energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.
Ilmarinen on omistamissaan kiinteistöissä yksi Helsingin suurimmista kaukojäähdytyksen käyttäjistä. Olemme myös linjanneet, että tulevaisuudessa kaikki kaukokylmäverkoston alueella olevat kiinteistömme pyritään liittämään kaukokylmään.
 
Koko Ilmarisen Ruoholahden toimitalo (Green Office -toimisto) viilenee kaukojäähdytyksellä, joka vastaa toimintaperiaatteeltaan perinteistä kaukolämpöä: putkissa kulkevan kylmän ja lämpimän veden avulla voidaan hoitaa kiinteistöjen jäähdytys ja lämmitys. Ilmarisen pääkonttori sijaitsee mukavasti Helsingin Energian läheisyydessä, joten meille lämpö ja kylmä tulevat ihan naapurista.
 
Kaukojäähdytyksessä jäähdytysenergia tuotetaan keskitetysti kaukolämmön tapaan ja jaellaan kiinteistöihin kaukokylmäverkostossa. Kaukojäähdytyksen energiatehokkuus on viisi kertaa parempi kuin kiinteistökohtaista jäähdytystä käytettäessä, ja hiilidioksidipäästöt ovat vain murto-osa vaihtoehtoiseen jäähdytysratkaisuun verrattuna.
 
Kaukojäähdytys on tehokas tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä typen oksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen määrää. Kaukojäähdytyksessä ei myöskään käytetä ympäristölle haitallisia kylmäaineita eli freoneja. Ilmarisella on paitsi Green Office –toimistona myös merkittävänä kiinteistösijoittajana mahdollisuus pienentää hiilijalanjälkeään, ja tämän mahdollisuuden haluamme tietenkin käyttää.

Käyttämällä kaukokylmää toimitalossaan Ilmarinen säästää vuodessa yli 900 MWh primäärienergiankulutuksessaan ja vähentää hiilidioksidipäästöjä yli 226 000 kg. Tämä vastaa noin 523 öljytynnyrin kulutusta tai 1,3 miljoonan kilometrin autoilun aiheuttamia päästöjä.  Ilmarisen oman toimitalon jäähdytystarvetta on saatu pienennettyä vuoden 2006 tasosta yli 30 prosenttia. Säästöt on saatu aikaiseksi mm. jäähdytyksen käyttöaikojen muutoksilla sekä järjestelmän säädöillä.

- Heikki Niemi / kiinteistöpäällikkö, GO-tiimin jäsen
 Ilmarinen