Energiaomavarainen koeasunto - VTT | WWF Parhaat Green Office käytännöt

Energiaomavarainen koeasunto - VTT

Kiinteistökohtaista energiantuotantoa vauhditetaan: VTT rakensi aurinko- ja tuulienergialla sähköistyvän koeasunnon

Kiinteistökohtaiset energiantuotannon ratkaisut yleistyvät lähivuosina. Tämä antaa kiinteistön haltijalle mahdollisuuden päättää, käyttääkö energiantuotantoaan asumisen lisäksi myös liikkumiseen vai myykö sitä sähköverkkoon. VTT on rakentanut Ouluun energiaomavaraisen koeasunnon, jolla se tutkii ja kehittää kiinteistökohtaista energiantuotantoa. Sähköverkkoon kytketty tutkimusympäristö tuottaa asumiseen ja autoiluun tarvittavan energian omalla aurinko- ja tuulivoimalla. Tulevaisuudessa paikallisten voimalaitosten sijaintipaikkoja voivat olla esimerkiksi toimistorakennukset, kauppakiinteistöt ja asuinrakennukset.

Ilmastonmuutosta pyritään estämään hillitsemällä hiilidioksidipäästöjä. Paikallinen hajautettu energiantuotanto on lisäksi yksi niistä keinoista, joilla sähkön tuotantovarmuutta voidaan parantaa esimerkiksi pitkäaikaisten sähkökatkojen varalta. VTT:n koeasunnossa voi asua noin kaksi päivää ilman ulkoista energiaa.

VTT:n tutkimusympäristön katolle on asennettu 5,5 kilowatin tuulivoimala ja noin 40-neliömetrin laajuinen, 8 kilowattia tuottava aurinkokennosto, jotka tuottavat asumiseen ja sähköauton käyttöön tarvittavan sähköenergian. Koeasuntoa käytetään vierailevien tutkijoiden asuntona, ja se sijaitsee VTT:n toimitilojen yhteydessä Linnanmaalla Oulussa.

Asunnossa on normaalit, energiaa säästävät kodinkoneet ja muut laitteet. Valaistus on optimoitu ja se perustuu matalajänniteverkkoon; valaisu tuotetaan 24 V DC -jännitteellä. Asukas voi valinnoillaan vaikuttaa energiankulutukseen.
VTT kerää tietokantaansa tietoa asunnon kulutus- ja tuottotiedoista ja asukkaiden tekemistä valinnoista. Kulutustiedot tallentuvat tietokantaan minuutin välein. VTT:n tutkijat hyödyntävät tietoja tulevaisuuden asumismuotojen suunnittelussa ja uusien järjestelmien mitoittamisessa. Koeasunnon avulla VTT selvittää, millaisia hyötyjä energiaomavaraisesta asumisesta on kuluttajalle.

”Kyse on kokonaisuudesta, jossa on uusiutuvan energian tuotantoyksikkö, tuulivoimala, aurinkopaneelit, sähköauto, sähkövarastot ja ekologinen asunto, graafiset näytöt sekä tietokantaratkaisu, jonka avulla voidaan seurata sähkönkäyttöä”, kertoo VTT:n erikoistutkija Klaus Känsälä.

Kestävä kehitys edellyttää fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä. ”Ottaisimme Suomessa merkittävän askeleen tähän suuntaan, jos ryhtyisimme käyttämään kaupunkiliikenteen yksityisautoilussa uusiutuvilla energialähteillä liikkuvia sähköautoja”, toteaa VTT:n teknologiajohtaja Jussi Paakkari.

Energiamarkkinat ovat tulevaisuudessa nykyistä joustavampia ja energian hinnat vaihtelevat sen mukaan, miten uusiutuvien energianlähteitä, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa, on käytettävissä. Älykkään sähköverkon rakentaminen edellyttää laitekehitystä sekä erilaisten laitejärjestelmien verkottumista tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.

- Sirpa Posti / Tiedottaja
VTT