Energiansäästö-asetukset - Metropolia AMK | WWF Parhaat Green Office käytännöt

Energiansäästö-asetukset - Metropolia AMK

Metropolia taltutti sähkönkulutuksen

 

Metropolia Ammattikorkeakoulu käynnisti Green Office -ympäristöohjelman vuonna 2011. Ensimmäisenä mukaan liittyi Helsingin Bulevardilla sijaitsevat toimipisteet, joissa työskentelee190 henkilöä ja 1270 opiskelijaa. Heti alusta alkaen haluttiin vaikuttaa energiankulutuksen ympäristövaikutuksiin, sillä energiaa kului toimipisteessä keskimäärin noin 1 500 MWh vuodessa.

Green Office -tiimi teki paljon yhteistyötä tietohallinnon kanssa ja tiimiin kuului myös tietohallinnon edustaja. Huomiota kiinnitettiin erityisesti tietokoneiden energiansäätöasetuksiin. Järjestelmän päivityksen myötä uusi, keskitetty työasemien sähkönsäästö- ja seurantatyökalu otettiin käyttöön. Henkilökuntaa ohjeistettiin sammuttamaan tietokone ja näyttö sekä valokatkaisijoihin liimattiin huomautustarrat.

Metropolia uusi sähkösopimuksensa, jonka mukaan 68 prosenttia käytetystä energiasta on tuotettu uusiutuvilla luonnonvaroilla. Ensimmäisen Green Office –toimintavuoden lopussa tiimi saikin ilokseen huomata, että energiaa oli säästynyt peräti 220 000 kWh vuodessa, eli noin 12 prosenttia vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Myös muut toimipisteet säästivät energiaa, sillä osa säästöasetuksista koski koko organisaatiota. Tämä innoitti myös kuuden muun toimipisteen henkilökuntaa liittymään Green Office -toimintaan.
 

- Merja Nurmela / Metropolian ympäristövastaava
Metropolia Ammattikorkeakoulu