Ekopassi koulutus - Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

Ympäristöosaamista järjestelmällisellä Ekopassi-koulutuksella

 

Ympäristötyö on Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen arvojen perusta ja toiminnan keskeinen lähtökohta. Siksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus haluaa tarjota ympäristökoulutusta koko henkilökunnalle mukaan lukien vapaaehtoiset ja harjoittelijat. Ekopassi on Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen oma kannustava ja vuorovaikutteinen ympäristökoulutus.

Ekopassin kouluttajina toimivat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen oman Koulutuspalvelu Tuuman ympäristöasiantuntijat. Ekopassi-koulutuksissa henkilökunta perehtyy Kierrätyskeskuksen ympäristöarvoihin, Green Office -ympäristöohjelman tavoitteisiin, ympäristövaikutuksiin ja oman työn ympäristötekoihin. Jokainen koulutuksen suorittanut saa Ekopassi kortin ja todistuksen suoritetusta koulutuksesta.

Ekopassi koostuu neljästä perustunnista, joiden aiheina ovat luonnonvarat, hankinnat, jätehuolto ja energia. Näiden lisäksi tarjotaan vaihtuvia aiheita kuten ruoka ja liikkuminen, ja suomenkielen kerhoissa opetellaan ympäristösanastoa. Koulutusten sisältöjä kehitetään Green Office -ympäristöohjelman mukaisesti. Järjestelmällisellä henkilökunnan ympäristökoulutuksella varmistetaan, että ympäristötyö jalkautuu tasapuolisesti jokaisen työntekijän arkeen.

- Kati Hinkkanen / Ympäristöasiantuntija, ympäristövastaava
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus