Ekomuistutuksia oikeisiin paikkoihin - Sponda Oyj | WWF Parhaat Green Office käytännöt

Ekomuistutuksia oikeisiin paikkoihin - Sponda Oyj

Ekomuistutuksia oikeisiin paikkoihin 

Sponda tarjoaa toimitilavuokralaisilleen viestintäaineistoa, jonka avulla asiakasyritykset voivat opastaa henkilöstöään ympäristömyönteisiin valintoihin toimitiloissa. Tarroina ja ovikahvaan ripustettavassa muodossa painatetut ekotekomuistutukset opastavat sammuttamaan valot huoneesta poistuttaessa, säästämään vettä ja suosimaan kaksipuoleista tulostusta ja kopiointia.

Tarrat ja oviroikot on helppo kiinnittää ja ripustaa juuri niihin paikkoihin, joissa muistutusta tarvitaan, esimerkiksi neuvotteluhuoneen oven viereen, vesihanan viereen ja tulostus- ja kopiokonelaitteeseen. Ekomuistutuksia on sijoitettu runsaasti myös Spondan pääkonttorin tiloihin muistuttamaan omaa henkilöstöä arjen pienistä mutta merkittävistä ekoteoista.

- Anita Riikonen / Viestintäpäällikkö
  Sponda Oyj