400 metriä vähemmän paperia - Yle

Paperinkäytön vähentämisellä upeat tulokset

 

Yleisradio sai ensimmäisenä isona mediatalona Green Office-merkin lokakuussa 2009. Ympäristöasiat ovat monipuolisesti esillä Ylen sisällöissä, mutta ekologisiin valintoihin kiinnitetään huomiota myös ohjelmatyön taustalla.  Ylessä on vähennetty matkustusta, tehostettu toimistotarvikkeiden, kalusteiden ja laitteiden kierrätystä, pienennetty paperinkulutusta ja hankittu aiempaa vähäpäästöisempiä ajoneuvoja. Energiantehokkuus on tärkeä ohjenuora niin kiinteistöjen hoidossa kuin laitehankinnoissa. Green Office nivoutuu hyvin osaksi Yleisradion ympäristötavoitteita ja kannustaa arjen ekotekoihin jokapäiväisessä toiminnassa. Pienilläkin toimintatavan muutoksilla voi saada yllättävän suuria aikaan. 

400 metrin pino vähemmän kopiopaperia

Sähköisessä ohjelmatoiminnassa, esimerkiksi uutistyössä, kuluu paperia kuten tavanomaisessa toimistossakin. Raportteja, lähetyslistoja, käsikirjoituksia - erilaista taustamateriaalia, jota esimerkiksi toimittajat tarvitsevat työssään. Paperinkulutuksen pienentämiseksi Yle on siirtynyt kaksipuoliseen tulostukseen, vähentänyt painotuotteiden määrää ja lisännyt sähköistä asiointia.  Vuoteen 2008 verrattuna kopiopaperin kulutus on vähentynyt noin kolmanneksella ja Yle on säästänyt tuona aikana yli 130 000 euroa.

- Kirsi Brück / Kehityspäällikkö, Strategia
Green Office -koordinaattori
Yle